«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XV tomunyň tanyşdyrylyş dabarasy

2023-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramaklarynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XV tomunyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.