“Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we täze taryhy eýýam: pederleriň döwletlilik ýoly bilen beýik maksatlara tarap” atly maslahat

2023-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk  Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we täze taryhy eýýam: pederleriň döwletlilik ýoly bilen beýik maksatlara tarap” atly maslahat geçirildi.